2421400018 Μητροπολίτου Γρηγορίου 105, Βόλος goldsilk1@yahoo.gr
1